Bureau de Hamvraag over Lüün

"Hoe kunnen we een opleiding ontwikkelen die recht doet aan de kansen en mogelijkheden van jongeren en een opmaat is voor de toekomst?"

Quote-foto's8.png

"Twee onderwijsinstellingen, een school in het voortgezet onderwijs en een mbo, wilden samen een doorlopende leerlijn ontwikkelen waarbij de leerling centraal stond. Lüün en Bureau de Hamvraag trokken gezamenlijk op als procesbegeleider voor het oplossen van dit vraagstuk, waarbij we van procesontwerp tot onderwijsconcept gezamenlijk invulling gaven aan deze opdracht.

Samen met een bevlogen team van docenten en experts doorliepen we een creatief en innovatief procesontwerp, gebaseerd op Design Thinking. De uitkomst van deze samenwerking is een concreet en vernieuwend onderwijsontwerp. Hierbij starten 3e jaars TL leerlingen met een doorlopende onderwijsroute waarin het mbo en vo al op de middelbare school samen een onderwijsprogramma aanbieden. Uiteindelijk is het doel dat deze samenwerking de basis is voor een programma waar meerdere vo scholen en mbo opleidingen aan kunnen deelnemen."

Anika van de Water

Wil je eens met ons van gedachten wisselen over een vraagstuk?
Vraag een
gratis adviesgesprek aan.