Strategievorming Driessen Foundation

Hoe maken we duurzaam werkgeluk mogelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De Driessen Foundation bestond in 2021 officieel 5 jaar en dat was een mooi moment voor herijking. Om dit te realiseren stond de stichting voor duidelijke keuzes: Waar gaan we mee door? Wat gaan we anders doen? En vooral ook: Wat gaan we in de toekomst niet meer doen? Met als doel een nieuwe koers en een daarbij behorende strategie, gericht op het creëren van zoveel mogelijk inclusief werkgeluk.

De Aanpak

Om in een korte periode snel tot resultaat te komen, werd gekozen voor een kort strategietraject. In 1,5 dag hield Lüün samen met de Driessen Foundation de huidige propositie tegen het licht. Vanuit gezamenlijke waarden, inspiratie van buitenaf, en verdieping in de belevingswereld van de klant werd de koers voor de komende jaren aangescherpt.

Het strategietraject gaf de ruimte om ‘aan de organisatie te werken’ in plaats van erin. Dankzij de Design Thinking-methodiek werd de Driessen Foundation verliefd op het probleem van hun klant en werd de business case een stuk scherper."

Het Resultaat

Speerpunt voor de Driessen Foundation wordt bekend staan als een plek voor sociale innovatie, waar partijen echt ‘bij willen horen’. Door in te zetten op het testen van kleine sociale initiatieven die bij succes door kunnen groeien op grotere schaal, kan de Driessen Foundation een stimulerende en aanzuigende rol gaan spelen bij de versnelling van sociale initiatieven.

Lüün is uniek en creatief; door goed te luisteren en vanuit ons mee te denken ontrafelde Lüün de details die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar onze organisatie voor anderen uniek maken. Ons hielp het enorm om iemand van buitenaf mee te laten kijken in onze organisatie.

- Paulien Thissen, Business Development Manager

Meer weten over deze casus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Samir.

Neem contact op