Innovatietraject Tante Louise

Hoe verlagen we de uitstroom van leerlingen in de ouderenzorg en verhogen we werkgeluk?

Goede zorg bieden aan ouderen nu en in de toekomst. Dat is belangrijk voor ouderenzorgorganisatie Tante Louise. Met het oog op een toekomstig gebrek aan personeel in de zorg, wilde Tante Louise onderzoeken hoe zij de uitstroom van leerlingen kunnen terugdringen en hen kunnen binden voor de toekomst. Waar lopen ze tegenaan in hun opleiding en waar worden ze (werk)gelukkig van?

De Aanpak

Aan de hand van interviews met leerlingen en andere zorgprofessionals haalden we de ervaringen op de werkvloer en in het klaslokaal op. Alle inzichten en observaties werden geplot in een leerlingenreis om te visualiseren welke (emotionele) momenten een indruk achter laten op leerlingen en van invloed zijn of ze wel of niet uitstromen van de opleiding. Hierna zijn samen met leerlingen en andere medewerkers oplossingen bedacht.

Het Resultaat

Uit de interviews kwamen veel bevindingen, maar 3 sprongen eruit; kwetsbaarheid en (te)veel verantwoordelijkheid krijgen, begeleiding op school en de werkvloer en het hebben van andere verwachtingen vooraf.

Vanuit deze bevindingen en 4 veelvoorkomende uitstroomprofielen (persona’s), zijn meer dan 50 oplossingen bedacht rondom 5 oplossingsrichtingen. In aansluiting op één van de oplossingsrichtingen wordt in 2023 gestart met een project ter verbetering van de begeleidingsstructuur van leerlingen.

Meer weten over deze casus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Theo.

Neem contact op