Innovatietraject T-PrimaiR

Hoe kunnen we door anders te organiseren personeel aantrekken en behouden?

Hoe spelen we door anders te organiseren in op het groeiende lerarentekort? En dat zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het onderwijs. Met deze vraag klopte de projectleiding van RAP 013 bij Lüün aan de deur.

De Aanpak

Het traject bestond uit meerdere creatieve sessies met leerkrachten en samenwerkingspartners in de regio. Vanuit vier invalshoeken gekoppeld aan de metafoor van de ‘vijver’, genereerden we een groot aantal ideeën. Hoe kunnen we de vijver slimmer inzetten en het werk efficiënter organiseren? Hoe kunnen we de vijver uitbreiden en het onderwijs vormgeven en uitvoeren samen met stakeholders in de regio? Hoe kunnen we de vijver meer inzetten en medewerkers verleiden of ondersteunen om andere keuzes te maken in het aantal werkuren? En wat als we écht anders en zelfs ‘onlogisch’ denken. Waar komen we dan op uit? Hoe gaan we van vijver naar oceaan?

Het Resultaat

Uit de sessies kwamen 6 concrete ideeën voor pilots om bestaand personeel te behouden en nieuwe mensen te werven. Het uitgangspunt bleef kwalitatief goed onderwijs. Kinderen blijven leren, maar worden anders geprikkeld door de inzet van professionals om de school heen. Bijvoorbeeld het clusteren van uren van leraren zodat je onderwijs anders kan organiseren in plaats van iedereen verantwoordelijk voor de eigen groep.

Na de bijeenkomsten nog positieve reacties gehad van de deelnemers van de verschillende besturen. Ze zijn met energie het weekend ingegaan. Bedankt voor de begeleiding van deze dagen.

- Aline van Stiphout, Projectmedewerker RAP 013

Meer weten over deze casus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Theo.

Neem contact op