Strategievorming Utrechtzorg

Hoe kunnen we onze deelnemers samen laten nadenken over de toekomst en tot concrete acties laten komen voor het jaarplan 2023?

Als werkgeversorganisatie zet Utrechtzorg zich in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt. Zij organiseerden voor hun 85 aangesloten werkgevers een netwerkbijeenkomst om na te denken over de toekomst en te komen tot concrete acties voor het jaarplan 2023. Voor deze bijeenkomst zochten zij een partij die het creatieve proces kon begeleiden en samenwerking in de regio kon stimuleren.

De Aanpak

De middag bestond uit 2 rondes. In de eerste ronde hebben we in groepen gebrainstormd vanuit 4 thema’s: ‘De inzet van zzp’ers in de zorg’. ‘Het versterken van direct leidinggevenden in de zorg’. ‘De zorg van morgen: anders organiseren (met technologie)’ en ‘de medewerker en het vakmanschap’. Op de helft van ronde, gingen de groepen aan de slag met het verrijken van elkaars topideeën.

Ronde 2 genaamd ‘first dates’ was persoonlijker van aard. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over elkaars professionele ambities en deelden kennis en ervaringen. Prikkelende vragen uit een vragenpot zorgden voor diepgang en hielden het gesprek op gang.

Het Resultaat

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers elkaars geïnspireerd voor hun jaarplannen en werden er concrete afspraken gemaakt voor samenwerking. Utrechtzorg heeft veel inzichten opgehaald in wat er leeft bij hun deelnemers. Over hoe ze vooruit kijken naar de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe Utrechtzorg hen hierin zou kunnen ondersteunen.

Meer weten over deze casus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Samir.

Neem contact op